Tarım ve Hayvancılık Sınavı

Tarım ve HayvancılıkTürkiye, tarım ve hayvancılık bakımından bölge ülkeleri arasında önemli bir yere sahiptir. Tarımsal üretimde ve özellikle gıda maddeleri üretiminde dünya üzerinde kendi kendine yeterli az sayıda ülkeden biridir.

Çevre Sağlığı Dersi Sınav

Çevre Sağlığı Programında, toplum ve çevre sağlığını korumak amacıyla başlıca aşağıda adı geçen konu ve alanlarla ilgili iş ve işlemlerde görev alacak bir meslek mensubu olan Çevre Sağlığı Teknikerlerinin yetiştirilmesi planlanmaktadır. Bu ara elemanların gelişen nüfusa ve değişen ekolojik dengeye Read More …